ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه که جمعیت روستایی آن رو به کاهش و جمعیت شهری آن رو به افزایش است ، به شدت به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاها و مناطق دوردست نیاز دارد از این رو کارآفرینی جوانان به عنوان پایه و اساس توسعه جامعه روستایی شناخته شده است. در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، اصلی ترین کسب وکارها در اختیار روستاییان قرار دارد و آنان اصلی ترین ایفاکنندگان نقش در اقتصاد کشورهای خود هستند. فناوری اطلاعات و ارتباطات با تسهیل و تسریع فرایند تصمیم گیری متولیان و دست اندرکاران توسعه روستایی، مساعدت به خدمات رسانی ، تغییر رفتار و ارتقای دانش روستاییان برای تبدیل روستاها به مناطقی آموزش دیده ، زمینه تقویت شاخص های توسعه اجتماعی را در مناطق روستایی فراهم میکند. راهبرد مدیریت توسعه روستایی مبتنی بر فناوری اطلاعات در برخی از کشورها توانسته است موفقیت های خوبی در کاهش شکاف موجود بین شهر و روستا حاصل نماید. همچنین  توسعه پایدار از نسل های حاضر نیازهای خود را تأمین می کند بدون اینکه توانایی نسل های آینده را برای برآورده ساختن نیازهای خود به خطر بیندازد .

کارآفرینی  به جوانان روستایی اجازه می دهد تا لزومی برای مهاجرت به شهر ها نداشته باشند،در اینجا نقش اصلی کارآفرینی در روستا به طور عمده افزایش عملکرد بازار است که برای رفاه مردم فقیر اهمیت دارد.

ما باید به روحیه کارآفرینان جوان اعتقاد داشته باشیم اما برای حمایت جوانان باید چارچوب درست ، بودجه و مربی داشته باشیم. همچنین جوانان از شروع کسب و کار خود می ترسند، زیرا اعتماد به نفس ندارند توانایی و کمبود دانش در راه اندازی یک کسب و کار را ندارد. فرصت های اقتصادی برای جوانان روستایی نسبت به جوانان شهری ناچیز است و افزایش زمینه های اشتغال برای جوانان روستایی مهم ترین عامل برای بهبود زندگی آنها در روستاست.

در شناخت کارآفرینی جوانان روستایی باید عامل های کیفی و همچنین عامل های کمی را مورد بررسی قرار دهیم.

عوامل کیفی که در نگرش کارآفرینی جوانان روستایی وجود دارد ۱- رفتار ۲- شناخت ۳- عاطفه است.

این ۳ عامل رفتار ، شناخت و عاطفه ها بر نگرش جوانان در کارآفرینی روستایی تاثیر دارد بصورتی که بوسیله این ۳ عامل می توان عامل هایی که در وضع اقتصادی بازار وجود دارد تحت تأثیر خود قرار داد . عملکرد بازار ، عملکرد های مالی و عملکرد های مشتری را می توان بوسیله کارآفرینی روستایی بهبود بخشید.

نکته مهمی که در کارآفرینی روستایی وجود دارد استفاده از منابع و امکانات روستاست و عاملی که می تواند به ثروت اندوزی و تغییر معیشت روستاییان از حالت فقیرانه به ثروتمندانه همکاری همه روستاییان در استفاده و بکارگیری ایده های خوب از امکانات و منابع داخلی هر روستاست.

هر روستا بنا بر نوع منابع و امکانات می تواند یک قطب اقتصادی را داشته باشد و روند مهاجرت از روستاها به شهر ها را به بر عکس نماید .

2 دیدگاه در کسب ثروت از طریق کارآفرینی در روستاها
  1. سلام. بسیار عالی. از چه طریق میشه اطلاعات بیشتری کسب کرد؟


[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *