اگر شما هر لنزی را به چشم بگذارید ممکن است همه جا خیلی شفاف نباشد، چرا که توانایی دید افراد با یکدیگر متفاوت است

اگر چشمتان ضعف بینایی داشته باشد و نزد اپتومتریست بروید لنزهای مختلفی را امتحان می کند تا لنز مناسب شما را پیدا کند.

اثر لنزهای شفاف

لنزهای شفاف کارآفرینان به توانایی آنها در دیدن و فهم فرصت های کارآفرینانه نسبت به غیرکارآفرینان کمک می نماید.

لنزهای شفاف کارآفرینان مربوط به دانش و تجربه پیشین آنها در مورد رفتارها و موقعیت های کارآفرینانه است. بکر واژه سرمایه انسانی را معرفی می کند که شامل دانش و توانایی فرد است.

برخی افراد مادر و پدر کارآفرین دارند، نگرشها، رفتارها و توانایی های کارآفرینانه را در طول دوران بچگی می آموزند دیگران ممکن است در مدرسه و دانشگاه بیاموزند که چگونه کارآفرین شوند و یا این تجربه را در محیط کاربه دست آورند.

اثر لنزهای قرمز-اعتماد بیش از اندازه

انسانها معمولا به توانایی های خود برای انجام وظایف خاص، اعتماد بیش از اندازه می نمایند.

انگار لنزهای گلگون زده اند و همه چیز عالی و جذاب و آسان به نظر می رسد.

در اینجا دو خطای شناختی رخ می دهد:

۱- ندانستن محدودیت دانش خود

۲- توهم اینکه می توان کنترل حوادث را در آینده با توجه به عدم اطمینان به دست گرفت.

این دو خطا را با هم اعتماد بیش از حد درنظر می گیریم و به معنای تخمین بیش از حد دانش و توانایی یک فرد برای انجام یک فعالیت است.

دانشمندان دریافته اند که کارآفرینان خودباوری بیشتری نسبت به مدیران دارند، بنابراین این تصور را دارند که بهتر می توانند ریسک ها را مدیریت کنند.

این خطای ادراکی کارآفرینان درمورد توانایی هایشان منجر به غلبه بر ریسک ها و پیروزی بر هر مانعی که سرراهشان است می گردد. این افراد فرصت ها را برای ایجاد کسب وکار مثبت تر از دیگران می بینند. شاید ریسک واقعا وجودداشته باشد اما افرادی که اعتماد زیادی به توانایی های خود دارند می توانند بهتر از پس ریسک ها درآینده برایند بنابراین در بهره برداری از فرصت ها تعجیل می کنند

اثر لنزهای آبی

اثر این لنز مانند عینک آفتابی است که جلوی بسیاری از نورها را که به چشم آسیب می زند و مانع دیدن می شود، می گیرد و باعث می شود شفاف تر ببینیم.

معمولا کارآفرینان نوپا به دنبال اطلاعات جزئی نیستند، مسیری را انتخاب می نمایند و تصور می کنند که نیاز به اطلاعات جزئی تر ندارند و این اطلاعات بی اهمیت است. اما در طول پیشرفت در مسیر فعالیت های کارآفرینانه این اطلاعات بی اهمیت، مهم می شود( نظیر ترجیحات مشتریان، اعتماد به محصول جدید، پیش بینی پاسخ رقبا، نوآوریهای کارآفرینان و مانند آن)

بارنی( ۱۹۹۷ ) دریافت که کارآفرینان تصمیمات خود را با اطلاعاتی کمتر از مدیران اتخاذ می نمایند

خطاهای شناختی افراد در تصمیم گیری ها

۱- معمولا مبنای برآوردهای افراد، حتی اگر اطلاعات جدیدی به دست آورند دستاوردهای گذشته است. بنابراین برمبنای مفروضات درستی عمل نمی نمایند.

۲- افراد معمولا تصمیمات خود را بر مبنای اطلاعاتی که به راحتی به دست می آورند می گیرند

۳- معمولا مشتاق هستند که تصمیمات خود را بر مبنای مشاهدات اندک اتخاذ نمایند(قانون تعداد اندک)، این تعداد اندک یک نمونه نماینده نیست و منجر به ریسک می گردد.

چو و دیگران( ۲۰۰۸ ) به “نقطه توقف” اشاره می نمایند در این نقطه کارآفرینان  کشف فرصت های جدید را متوقف می کنند(جمع آوری اطلاعات) و شروع به بهره برداری از فرصت های کسب وکار می نمایند(راه اندازی کسب وکار).

در واقع این تصمیم برای کارآفرینان زودتر اتفاق می افتد چون توانایی ریسک پذیری آنها بالاتر است.

در واقع تصمیم برای بهره برداری از فرصت هم به ویژگی های فرد کارآفرین و هم شرایطی نظیر تازگی و دستیابی سریع رقبا به اطلاعات بستگی دارد.

در واقع اثر لنزهای آبی مربوط به اجتناب از جستجوی اطلاعات است به دلیل این که تصمیم گیرندگان از اطلاعات ساده استفاده می کنند و تصمیمات ساده می گیرند. چون عقلانیت انسان محدود است نمی تواند به صورت منطقی تصمیم گیری نماید، بنابراین تصمیماتی که می گیرند ریسک زیادی دارد، چرا که مجبور است اطلاعات مرتبط را نادیده بگیرد.

اثر لنزهای زرد:

اگر نور لنز زرد در عینک کوهنوردی نباشد، تششع نورآفتابمنجر به کوری می گردد، بنابراین لنزهای زرد باعث کاهش ریسک برای اسکی بازها می شود.

اثر لنزهای زرد برای کارآفرینان، مربوط به سرعت دستیابی به فرایند خلق ثروت بجای تخصیص زمان و پول بیشتر برای فاز کشف فرصت است که منجر به دستیابی به اطلاعات بیشتر و کاهش ریسک می گردد.

زمان و پول منابع کمیابی برای کارآفرینان است، لذا:

۱- هزینه دستیابی به اطلاعات را مدنظر قرار می دهند. هزینه جستجوی اطلاعات درآمد خالص را کاهش می دهد بنابراین به دنبال این اطلاعات نیستند. همچنین کارآفرین ممکن است فکر کند که اطلاعات در مورد نیاز بازار، توانایی مدیریتی و غیره را بعد از راه اندازی کسب وکار می تواند به دست آورد.

۲- جستجوی اطلاعات زمان بر است: به دست آوردن اطلاعات، تحلیل آنها و غیره وقت می گیرد.

شاید زمان بر بودن تشخیص فرصت به جای بهره برداری از آن مانعی برای پیشرو بودن در بازار است.

بنابراین ممکن است که دستاوردهای اولین حرکت کننده به کسب و کار پیرو در بازار تبدیل گردد لذا هرگونه تاخیری در فعالیت جستجوی اطلاعات اثر منفی بر درآمد و سود خالص کسب وکار دارد.

اثر لنزهای ارغوانی:

ارغوانی رنگ احساسات لذت بخش، احساسات خوب است. لنز ارغوانی ادراک شما در مورد هر چیز تغییر می دهد و شما می توانید هر چیزی را از نظر روانشناختی جذاب تر ببینید. مثلا یک فرصت را نسبت به دیگران جذاب تر ببینید( دستاورد عاطفی)

معمولا سود و رشد را جز اهداف کارآفرینان می بینیم ،اما یکی از دلایلی که افراد می خواهند کارآفرین شوند ارضا نیازهای درونی وروانی انهاست.

دستاوردهای روانی کارآفرینی:

۱-مهمترین دستاورد روانی از کارآفرین شدن، این است که فرد “رئیس خود است ” .

همه افراد تا حدودی به دنبال استقلال طلبی و استقلال در تصمیم گیری هستند. تحقیقات بسیاری نشان می دهد که تمایل به استقلال طلبی رابطه مثبتی در شکل گیری قصد کارآفرینانه دارد و موجب تمایز کارآفرینان از غیرکارآفرینان می گردد.

۲- نیاز به موفقیت کارآفرینان از غیرکارآفرینان بیشتر است. برای موفقیت تعاریف بسیاری وجود دارد: موفقیت انجام کارهای دشوار، غلبه بر موانع و دستیابی به بالاترین استاندارد، غلبه بر رقبا و غیره است در واقع کارآفرین فردی است که به دنبال انجام کارهای دشوار است بنابراین پیشرو بودن در صنعت به غیر از منافع مالی که ایجاد می کند برای کارآفرین منفعت روانی دارد.

۳- آخرین نکته اینکه اگر فرد به عنوان عامل رشد سریع کسب وکار جدید خود معرفی گردد از نظر فردی برای کارآفرینان پاداش محسوب می گردد. مدیریت موفق کسب و کاری که به سرعت رشد می کند منجر به ارضاء کارآفرینان می گردد.

اثر لنزهای تلسکوپی:

تلسکوپ ها از چندین لنز استفاده می کنند تا آنچه را می بینیم بزرگتر نشان دهند. معمولا توسط تلسکوپ اجسام نزدیک تر و بزرگتر از آنچه هستند دیده می شوند. نگاه کردن از طریق لنزهای تلسکوپی به کارآفرینان تصویر بزرگتری ارائه می دهد

کارآفرینان معمولا سود را بیش از اندازه تخمین می زنند و زمان راه اندازی کسب وکار را کمتر محاسبه می کنند. ترکیب تلسکوپ با لنزهای شفاف به کارآفرینان دید خاصی می دهد که ممکن است دلیل اصلی کشف فرصتهای کسب وکار در اولین لحظه ها باشد.

در مجموع می توان  لنزهای کارآفرینی را این گونه نام برد:

۱- لنزهای شفاف(خودباوری)

۲- لنزهای قرمز(خطاهای شناختی)

۳- لنزهای آبی(قوانین تصمیم گیری ساده)

۴- لنزهای زرد(دستاوردهای مالی)

۵- لنزهای ارغوانی(منفعت درونی)

۶- لنزهای تلسکوپی(تخمین بیش از اندازه سودها و تخمین کم ریسک ها)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *