شش عنصر ساختاری عبارتند از:

  • تخصصی شدن کار؛
  •  زنجیره فرماندهی؛
  • حیطه نظارت؛
  •  اختیار و مسئولیت پذیری؛
  •  تمرکز در مقابل عدم تمرکز؛
  •  واحدسازی

تخصصی شدن کار:

تخصصی شدن کار به سال ۱۷۰۰ بر می گردد یعنی هنگامی که آدام اسمیت کتاب ثروت ملل خود را منتشر کرد و در آن از تقسیم کار به اجزای کوچک تر حمایت کرد.

در تخصصی شدن کار، یک کار به مراحل کوچکتر شکسته شده و هر مرحله را فردی جداگانه تکمیل می‌کند. در اصل، افراد برای انجام پاره‌ای از یک فعالیت تخصص دارند تا کل فعالیت.

زنجیره فرماندهی:

نویسندگان اولیه مدیریت چنین استدلال می‌کردند که هر کار مند باید یک نفر و فقط یک نفر بالا دست داشته باشد که مستقیماً در برابر او مسئول باشد.

حیطه نظارت:

مدیر چه تعداد از کارکنان را می‌تواند به گونه‌ای کار آمد و کافی راهنمایی کند؟

حیطه نظارت بعنوان حیطه مدیریت نیز شناخته شده است و عبارتند از عده ای از  افراد یا افراد واحدهایی که بطور مستقیم به یک مدیر گزارش می دهند و یک مدیر بطور مستقیم آنان را اداره و هماهنگ می کند

مطابق اصل حیطه نظارت، عده افرادی که بطور مستقیم به هر سرپرست گزارش می دهند، باید محدود باشد.

هر چه حیطه ی نظارت کوچکتر باشد طول سلسله مراتب بیشتر می شود. این امر به نوبه ی خود هزینه های مستقیم مدیریت را افزایش می دهد.

اختیار و مسئولیت پذیری:

اختیار به حقوق ذاتی مقام مدیریتی اطلاق می‌شود تا دستور دهد و متوقع باشد که دستوراتش مطاع است.

وقتی مدیران تفویض اختیار می‌کنند، باید مسئولیت متناسب با آن را نیز اختصاص دهند.

تفاوت تمرکز و عدم تمرکز:

سازمانی که در آن اغلب اختیارات تصمیم گیری در دست مدیران بالاترین رده ی سازمانی است ، سازمان متمرکز (مرکز مدار) و سازمانی که در آن اختیارات تصمیم گیری در رده های مختلف پراکنده شده است ، سازمان نامتمرکز (پراکنده مرکز) نامیده می شود

تمرکز کارکردی است در مورد اینکه قدرت تصمیم گیری تا چه حدی به سطوح پایین تر سازمان واگذار شده است.

تعداد کمی از سازمانها می توانند کارکردهای مؤثر داشته باشند مگر آنکه تمامی تصمیمات را افراد منتخب محدودی اتخاذ کنند (تمرکز) یا اینکه تمامی تصمیمات به پایین‌ترین سطوح واگذاری شود( عدم تمرکز).

گروه بندی واحدهای  سازمانی:

گروه بندی مبتنی بر وظیفه؛

گروه بندی مبتنی بر تولید؛

گروه بندی مبتنی بر اساس مشتری؛

گروه بندی جغرافیایی؛

سازماندهی بر مبنای فرآیند؛

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *